19/10/19  Tin của trường  25
Thực hiện Văn bản số 501/PGDĐT-CM ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.
 19/10/19  Tin của trường  32
Thực hiện theo Công văn số 397/PGDĐT-TCCB ngày 16/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2019-2020. Ban giám hiệu nhà trường đã họp thống nhất xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ quản lý, giáo viên tổ chức thực hiện các ...
 19/10/19  Tin của trường  27
Bên cạnh việc học tập ở trường, vào mỗi giờ ra chơi các em trường PTDTBT Tiểu học Pú Hồng còn được tham gia các hoạt động vui chơi như: hoạt động ca múa hát tập thể, thể dục giữa giờ, chơi các trò chơi giân gian. Vì sau giờ học các môn văn hóa các em lại được thư giãn qua các hoạt động của giờ giải ...
 31/05/19  Tin của trường  78
Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè. Thầy và trò tại điểm bản Pú Hồng A+B cùng chung sức tu sử hàng rào, chăm sóc cho vườn hoa.
 14/05/19  Tin của trường  81
Sắp kết thúc năm học, giáo viên chủ nhiệm có đôi lời tâm sự với học sinh lớp chủ nhiệm.
 14/05/19  Tin của trường  98
Giờ Chào cờ có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục cho học sinh trân trọng với Quốc kỳ, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc.