Ý NGHĨA MÔN HỌC

Giờ học mặc dù là học sinh lớp 5 nhưng cũng không ít em vẫn gặp nhiều khó khăn trong toàn khối phần đa là phân môn khoa học,vì là các em là con em dân tộc ở vùng sau vùng xa đặc biệt là trong giờ học, các em còn rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Khi các em đã biết được các biểu hiện của các bệnh viêm gan A tôi dẫn dắt các em tìm hiểu tiếp kiến thức của bài hoch bằng câu hỏi nếu cơ thể có những biểu hiện đó ta phải làm gì , em vừ mạnh dạn; em đi khám bác sĩ để phát huy được vốn hiểu biết tôi đã giao nhiệm vụ cho các em từ tiết học trước về tìm hiểu thông tin của bẹnh viêm gan.