TRƯỜNG PTDTBT TH PÚ HỒNG - NGÀY HỘI SÁCH VIỆT NAM

Chào mừng ngày hội sách Việt Nam lần thứ 6, trường PTDTBT TH Pú Hồng đã tổ chức ngày hội sách với nhiều hình thức khác nhau được sự ủng hộ đông đảo của toàn bộ học sinh, cán bộ công nhân viên, giáo viên trong nhà trường tham gia.

                                                               Thầy Lò văn Tỉnh - phó hiệu trưởng nhà trường phát động ngày hội sách Việt Nam

Ngày Hội Sách năm nay tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.  

Với những hoạt động thiết thực hy vọng sẽ giúp các em hiểu thêm nhiều giá trị, nâng niu quyển sách giúp các em có thêm nhiều kiến thức hơn từ sách.