TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện theo Công văn số 397/PGDĐT-TCCB ngày 16/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2019-2020. Ban giám hiệu nhà trường đã họp thống nhất xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ quản lý, giáo viên tổ chức thực hiện các hoạt động đã để ra theo Kế hoạch số 03/KH-THPH ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Pú Hồng về việc tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2019-2020. Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động đầu năm dựa trên tình hình thực tế và đối tượng học sinh của nhà trường. Sáng 26/8/2019 vào tiết chào cờ Ban giám hiệu nhà trường kết hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động đầu năm học 2019-2020. 

Đồng chí: Dương Minh Tân – Hiệu trưởng nhà trường tuyên truyền về truyền thống của nhà trường, về tổ chức, bộ máy hoạt động, cán bộ quản lý. Giáo viên và nhân viên của nhà trường.

Đồng chí: Hoàng Thị Ánh Hồng – Phó hiệu trưởng Thông báo đến học sinh nắm được các điều lệ, nội quy và các quy định của nhà trường; quy chế kiểm tra, xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về cơ sở vật chất, vị trí phòng học, phòng bộ môn; thư viên, sân chơi, bãi tập, nhà ăn, nhà nội trú, công trình nước và nhà vệ sinh, bảo vệ môi trường, trang phục, đồ dung học tập và rèn luyện của học sinh khi đến đến trường. Hướng dẫn học sinh chăm sóc và sử dụng hiệu quả các công trình phục vụ các hoạt động của nhà trường. Giúp học sinh sử dụng, giữ gìn, bảo quản sách vở, đồ dùng học tập.

Đồng chí: Lò Văn Cương – Tổng phụ trách đội cùng đồng chí: Lường Thị Hiền – Giáo viên lớp 1 tổ chức hoạt động đón, tiếp học sinh đầu cấp học.

Qua đợt tổ chức các hoạt động đầu năm, học sinh nắm được cơ cấu tổ chức của nhà trường, biết được nhiệm vụ của người học sinh…