THẾ GIỚI NGÀY MAI

Trẻ em là mục tiêu lớn nhất trong vấn đề cần được học tập và đào tạo về tất cả các kĩ năng sống, học tập và làm việc cá nhân, tập thể, nhóm

Để làm được những điều đó thì trách nhiệm của những người là thầy, là cô giáo đóng vai trò gần như là chính thức để định hình ra một nhận thức một lối sống ,một tư duy, một sáng tạo một tương lai ...
Vâng trẻ em như búp trên cành. Giống như nghệ thuật bon sai vậy ta muốn cong thì nó sẽ cong ta muôn thẳng thì nó sẽ thẳng thậm chí ngoằn ngèo… vậy là vai trò của các thầy cô vô cùng quan trọng để định hình. Bên cạnh đó còn có thêm rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của các em như là môi trường sống ,phụ huynh ,quan hệ gia đình,xã hội…
Vì thế giới ngày mai thì trách nhiêm không phải của riêng ai ,là tât cả của những người trưởng thành và của giáo dục. Như tôi đã chia xẻ lần trước cuộc sông cũng như trong sinh hoạt hàng ngày của các em còn nhiều khó khăn và thiếu thốn đi lại rất khó khăn nhất là trong mùa mưa lũ, trường đã là bán trú tuy vậy có rất nhiều điểm bản ở xa trung tâm trường vì thế các em nhỏ …Với hành trang và bữa ăn trưa ở điểm trường như vậy đấy không sao tất cả chúng ta phải cùng cố gắng vì thế giới ngày mai.