TẬP THỂ LỚP 5C - HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Trong một năm học các em học sinh đã được nghe, được biết có rất nhiều ngày lễ lớn ngày lễ nào cũng quan trọng và các em cần hiểu thêm về “ Tuần lễ học tập suốt đời”

Tuần lễ học tập suốt đời là một nét văn hóa học, học nữa học mãi.Người lớn cũng như trẻ em chúng ta đều phải học, học ở đây có rất nhiều cách để học người lơn hay đã trưởng thành thì có thể đọc sách báo … con học sinh chúng ta cần hoc nhiều hơn nữa tùy theo từng cấp học. Học tập suốt đời ở học sinh tiểu học là các em cần có sự trăm chỉ học tập, ngoan ngoãn nghe thầy yêu bạn làm tốt nhiệm vụ của một người học sinh.

Thầy cô giáo luôn dành mọi nhiệt huyết để các chắp cánh những ước mơ.