TẤM LÒNG ĐOÀN TỪ THIỆN

Từ rất lâu con ngươi trong xã hội đã biết đòan kết và chia sẻ. Sự đòan kết tạo nên sức mạnh của một tập thể. Đời người không một ai chu toàn chỉ có hưởng thụ mà không gặp rủi ro bất trắc. Có người may mắn lúc này, rủi ro khi khác … tạo ra cái người ta gọi là “số phận”. Lúc gặp may mà biết chia sẻ thì lúc không may mắn sẽ có người giúp đỡ, âu cũng là quy luật : “Có cho mới có nhận ”

Đi làm từ thiện là gieo động lực cho những người bất hạnh vượt qua hoàn cảnh. Đời người ai cũng có lúc thế này thế kia, có những lúc tưởng như bước vào đường cùng quẫn của nghèo khó, đau khổ và bệnh tật. Việc ta giúp đỡ họ, trong vài trường hợp khiến họ có niềm tin hơn vào cuộc sống, thấy ấm áp hơn khi có sự chia sẻ cộng đồng từ đó thay đổi bản thân. Cảm ơn những tấm lòng cao cả của các anh chị trong đoàn từ thiện để các em vững bước hơn trên con đường học tập, chắp cánh cho ước mơ các e bay xa hơn