MỘT TIẾT HỌC TIẾNG VIỆT

Hôm nay ngày 17/12/2018 trong một tiết dạy Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục bản Tin Tốc. Trong mỗi một tiết dạy Tiếng Việt, tôi luôn thực hiện theo quy trình 4 việc.

Đó là từ chiếm lĩnh ngữ âm, viết vở em tập viết, đọc và viết chính tả. Mỗi một tiết dạy Tiếng Việt, tôi luôn tuân thủ theo 4 quy trình đó. Học sinh cũng thực hiện nghiêm túc và rất sôi nổi, trong từng tiết dạy tôi không chỉ dạy chữ cho các em, tôi còn thường xuyên cho các em chơi một số trò chơi sau khi nghỉ giữa tiết để làm thay đổi không khí lớp học.Tôi luôn tạo không khí thoải mái cho các em trong từng tiết dạy để các em biết và cảm nhận được : Đi học là hạnh phúc ,mổi ngày đến trường náo nức một ngày vui. Mặc dù mất nhiều thời gian nhưng tiết dạy đạt hiệu quả cao.

Bài viết liên quan