MÔN HỌC ĐẦY Ý NGHĨA

Trong tất cả các tiết dạy của các môn như: khoa học , lịch sử và địa lí của lớp, tôi thấy các em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài rất sôi nổi tất cả 3 môn học.

Môn khoa học tôi cho các em thảo luận theo nhóm các câu hỏi cuối sách, tôi thấy các em đã hợp tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhóm mình. Còn môn lịch sử  các em đã tích cực nghiên cứu sách nên phần trả lời câu hỏi rất tốt. Riêng môn địa lí tôi gọi một số em đọc sách cả lớp cùng lắng nghe theo dõi , phần trả lời câu hỏi các em rất sôi nổi. Mỗi giờ lên lớp tôi luôn tạo hứng thú cho các em để các em không nhàm chán nên tôi thấy các tiết day của tôi đạt hiệu quả cao, các em hăng say học tập cũng là niềm vui giúp chúng tôi cố gắng vươn lên, hoàn thành tôt nhiệm vụ