HOẠT ĐỘNG Ở ĐIỂM TRƯỜNG PÚ HỒNG

Qua các hoạt động ở trên giúp các em biết làm một số công việc đơn giản để giữ lớp học sạch, đẹp như: Quét lớp, quét sân, tưới và chăm sóc cây xanh của lớp. Qua đó các em biết được thế nào là lớp học sạch, đẹp và có ý thức giữ gìn lớp học và nơi mình đang sống đồng thời giúp các em biết chia sẻ với nhau khi tham gia hoạt động tập thể.

Qua tiết học thể dục các em biết được một số kiến thức, kĩ năng sơ đẳng nhất để vui chơi và tập luyện giữ gìn sức khỏe. Biết làm quen với một số quy định về nề nếp kỉ luật, tác phong trong giờ học thể dục. Qua đó biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học khi sinh hoạt ở trường và tự chơi, tự tập hằng ngày.