GIẢI PHÁP GIÚP HỌC TỐT MÔN TOÁN LỚP 3

Chất lượng học sinh là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm nên cần tích cực phụ đạo liên tục cho học sinh yếu kém trong năm học.

Qua việc khảo sát chất lượng đầu năm, tôi thấy hầu hết các em được học về nhân chia trong bảng qua lớp 2 nhưng kiến thức về toán học của các em nói chung và phương pháp học về nhân chia trong bảng của các em nói riêng hầu như các em chưa nắm chắc về cách thực hiện. Xuất phát từ vấn đề đó, yêu cầu của việc thực hành 2 phép tính nhân chia trong bảng của học sinh lớp 3 là giúp học sinh nhận biết quy tắc thực hiện các phép tính nhân chia trong bảng và quan hệ của chúng . Biết vận dụng các bảng tính và các tính chất của phép tính để tính nhẩm, tính nhanh và tính đúng, nắm vững bảng nhân, bảng chia để thực hành thành thạo trong giải toán.