CÔNG TÁC LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP CỦA CÔ TRÒ ĐIỂM HUỔI DÊN

Cùng với giáo dục nói chung thì giáo dục Tiểu  học vừa có vị trí quan trọng, vừa có nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển con người toàn diện.

Đó là nền tảng để các em tiếp tục học lên lớp trên. Một trong những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng trong cấp Tiểu học là kỹ năng: Nghe, nói, viết. Do đó chữ viết là nền tảng để các em học tốt các môn học trong nhà trường. Chính vì vậy dậy các em tập viết chữ Việt là chúng ta đã trao cho các em chìa khóa để mở ra cánh cửa để bước vào tương lai. Chữ viết là công cụ dùng để giao tiếp và trao đổi thông tin, là phương tiện để ghi chép và tiếp nhận những tri thức văn hóa khoa học và đời sống...

Hưởng ứng phong trào" vở sạch chữ đẹp" cô và trò lớp 2 Huổi Dên trường PTDTBT TH Pú Hồng đang hăng say luyện chữ hứa hẹn một năm học đầy thành công.

Bài viết liên quan