CÔNG TÁC LUYỆN VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 3A

Cùng với giáo dục nói chung thì giáo dục Tiểu Học vùa có vị trí quan trọng, vừa có nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển con người toàn diện. Đó là nền tảng để các em tiếp tục học lên các lớp trên. 

Một trong những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng xuyên suốt trong cấp  tiểu học là kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Do đó chữ viết là nền tảng để các em học tốt các môn học trong nhà trường. Chính vì vậy dạy các em tập viết chữ Việt là chúng ta đã trao cho các em chìa khóa để mở ra cánh cửa để bước vào tương lai. Chữ viết là công cụ dùng để giao tiếp và trao đổi thông tin, là phương tiện để ghi chép và tiếp nhận tri thức văn hóa  khoa học và đời sống…

Hưởng ứng phong trào “Vở sạch chữ đẹp” cô và trò lớp 3A đang hăng say luyện viết, với tinh thần học tập vui vẻ. mong ước sẽ có một năm học thành công.