CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC NGOÀI GIỜ LÊ LỚP

Đất nước ta đang bước vào thời kì đổi mới với quyết tâm công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

Để thực hiện được điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta phải có một nguồn lực, vừa có tài, vừa có đức, vừa có tri thức cuộc sống. Nơi tạo ra những nền móng vững chắc cho quá trình học tập của mỗi con người chính là trường tiểu học. Muốn vậy đòi hỏi nhà trường phải không ngừng nâng cao chất lượng và học. Việc nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà truờng nói chung và trường tiểu học nói riêng là vấn đề trọng tâm của hoạt động giáo dục trong nhà trường. Cũng như các trường trong huyện Điện Biên Đông nói chung, trường PTDTBTTH Pú Hồng nói riêng cũng đang ra sức nâng cao chất lượng dạy và học, với lòng yêu nghề mến trò các thầy cô không quản vất vả giành cả thời gian ngoài giờ để hướng dẫn các em học tập.

Bài viết liên quan