BUỔI CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

Giờ Chào cờ có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục cho học sinh trân trọng với Quốc kỳ, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Chào cờ đầu tuần là tiết học lớn, tiết học đặc biệt, là nội dung bắt buộc trong các hoạt động giáo dục của mỗi nhà trường. Giờ Chào cờ là thời điểm mở đầu cho một tuần học mới, một chủ điểm mới; có tính chất định hướng tổ chức các hoạt động trong một tuần học mới.

Giờ Chào cờ có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục cho học sinh trân trọng với Quốc kỳ, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc; củng cố, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống; tạo cho học sinh thêm gắn bó với trường lớp, thầy cô giáo, bạn bè; tạo tâm thế, động lực giúp các em hào hứng bước vào tuần học mới.

Trong thời gian vừa qua, việc đổi mới tổ chức giờ Chào cờ đầu tuần đã được Ban giám hiệu trường PTDTBT Tiểu học Pú Hồng quan tâm triển khai thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Ðể thực hiện có hiệu quả Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo đồng chí Tổng phụ trách xác định rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của  giờ Chào cờ, phải đảm bảo tính trang nghiêm, sinh động, hấp dẫn, gần gũi với học sinh; đồng thời phải đổi mới hình thức sinh hoạt dưới cờ như một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mang tính giáo dục cao. Phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động để tăng tính hấp dẫn gây hứng thú cho học sinh. 

Kết thúc buổi chào cờ là tiết mục văn nghệ từ các em học sinh trong nhà trường biểu diễn gửi đến các thầy cô giáo và các bạn.